Styrelse 2023/2024.  Styrelsens mailadress är:  skeppsvik.sf@gmail.com

Styrelse:
Ordförande:
Håkan Iseklint. 

Sekreterare: Anna Bråndal 
Kassör: Henry Fosselius
Ledarmot: Dan Nilsson
Ledarmot: Kalle Österlund
Suppleang: Linda Gustafsson
Suppleang: Maria Öhman

Övriga:
Valberedning: Kenneth Jonsson och Ulf Andersson
Revisorer: Kalle Bergström och Lena Stocksen
Hemsida. Ann-Margrethe Iseklint

Vi uppdaterar ständigt vårt adressregister. För att kunna hålla registret fortsatt aktuellt är vi tacksamma om Du meddelar eventuella förändringar så snart som möjligt. Gärna via e-post till skeppsvik.sf@gmail.com

Medlemsavgiften, 2023, 200 kr. Märk avi/inbetalning med adress & erat namn.
Plusgirokonto 67 42 47-2.