Styrelse 2022/2023.  Styrelsens mailadress är:  skeppsvik.sf@gmail.com

Styrelse:
Ordförande:
Håkan Iseklint. 

Sekreterare: Anna Bråndal 
Kassör: Henry Fosselius
Ledarmot: Dan Nilsson
Ledarmot: Kalle Österlund
Suppleang: Linda Gustafsson
Suppleang: Maria Öhman

Övriga:
Valberedning: Kenneth Jonsson och Ulf Andersson
Revisorer: Kalle Bergström och Lena Stocksen

Vi uppdaterar ständigt vårt adressregister. För att kunna hålla registret fortsatt aktuellt är vi tacksamma om Du meddelar eventuella förändringar så snart som möjligt. Gärna via e-post till skeppsvik.sf@gmail.com

Medlemsavgiften, 2023, 200 kr. Märk avi/inbetalning med adress & erat namn.
Plusgirokonto 67 42 47-2.