Invasiva växtarter i Skeppsvik I Skeppsvik förekommer bl.a de invasiva växtarterna, Lupin, Vresros och Jättebalsamin. Läs nedan om hur vi alla kan hjälpas åt att bekämpa dessa växter för att på sikt öka den biologiska mångfalden.

https://www.umea.se/byggaboochmiljo/naturvardparker/invasivaarter.4.5e2d36cf18183efebc8412b.html 


För den som vill fördjupa sig och rapportera alla invasiva arter till artdatabanken. Följ länken.. https://rapportera.artfakta.se/eftersokta/ias/taxa?swe=1


Skeppsviks utveckling och mötesplats

Arbetet med fortsatt stöd för en gemensamhetsbrygga vid Skeppsviks Herrgård fortsätter. Mer information kommer att uppdateras här kontinuerligt vid ev. beslut som föreningen och styrelsen tar del av.