Skärgårdsföreningen vill skapa fler mötesplatser i Skeppsvik

Aktiviteter under 2024
Föreslagna aktiviteter från styrelsen nedan. Slutgiltigt förslag bestäms på årsmötet 6 juni. 

5 maj kl. 15:00-16:30. Möte kring Byaplanen på Skeppsviks Herrgård. Föreningen bjuder på fika. 
6 juni kl.12:00
. Årsmöte på Skeppsviks Herrgård. Föreningen bjuder på fika. 
8 juni.
Städdag och bekämpning av invasiva växtarter. Medlemmar städar sin egna gård med ev. närliggande dike. Föreningen bjuder på fika vid grillstugan.
20 juni. 18:00. Klä midsommarstången vid Skeppsviks Herrgård. Mer information kommer. 
9 juli. kl. 18:00. Fisketävling för barn/ungdomar.
16, 17, eller 18 juli. Båtutflykt till Bjuren. Mer information kommer om dag och tid. 
29 juli kl. 17:00. Grillafton på Skeppsviks Herrgård