Styrelse 2021/2022
Ordförande: Håkan Iseklint. skeppsvik.sf@gmail.com
Sekreterare: Linda Gustafsson
Kassör: Henry Fosselius
Ledarmot: Dan Nilsson
Ledarmot: Kalle Österlund
Suppleang: Erik Karlsson
Suppleang: Tommy Eriksson
Webbansvarig: Ann-Margrethe Iseklint
Valberedning: Mats Jonsson och Anders Säfsten
Revisorer: Kalle Bergström och Lena Stocksen

Vi uppdaterar ständigt vårt adressregister. För att kunna hålla registret fortsatt aktuellt är vi tacksamma om Du meddelar eventuella förändringar så snart som möjligt. Gärna via e-post till skeppsvik.sf@gmail.com

Medlemsavgiften är from 2019, 200 kr. Märk avi/inbetalning med adress & erat namn.
Plusgirokonto 67 42 47-2.