Skärgårdsföreningen vill skapa fler mötesplatser i Skeppsvik
Läs mer på Umeå kommuns landsbygds sida nedan
https://www.umea.se/byggaboochmiljo/samhallsutvecklingochhallbarhet/landsbygdsutveckling/arkivlandsb...


Ungefär 17 personer deltog på Kusträddardagen den 8 maj 2021, från Skeppsviks och Gergrundet.
Trevligt och uppskattat initiativ från alla som kom förbi. Det kom även in folk från närliggande öar. Allt förutom metall och trä slängdes i containern, detta sorterades bredvid.