Naturreservatet, Tavasten-Skeppsviksskärgården är på ca 1870 ha, varav 1597 vattenareal. Läs mer på..
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/besoksmal/naturreservat/tavasten-skeppsviksskargarden.html

SENASTE NYHETER
https://visitumea.se/sv/tavasten-skeppsviksskargarden

Beställning av kläder på.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVMLvajfqjzBsATbr5yv33DpQaQSLOQP1T3iJapXla9hEtiw/viewform

Välkomna till årsmöte 2021, 6 juni, kl. 18:00.

Mötet hålls digitalt. Länk är utskickad via mejl.
Länkar
•   Skeppsvik Herrgård